مداحی های هیئت حضرت سیدالشهدا در ماه محرم و صفر 92
به پایگاه اطلاعاتی هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد خوش آمدید
مداحی های هیئت حضرت سیدالشهدا در ماه محرم و صفر 92

30 صفر1392 هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید مجتبی نورالحسینی با نوای کربلایی جعفر شیرزاد - کربلایی محسن بیرانوند و حاج مجتبی بهاروند

قسمت اول سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

قسمت دوم سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

روضه سید مجتبی نورالحسینی

کربلایی محسن بیرانوند/ تک / منظومه کرم

حاج مجتبی بهاروند / سنگین / روز آخر با صفا شدی

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / حسینم وای حسینم وای

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / ای قرار دل و ای صبر علی

دعای وسط مراسم

تک / نورالحسینی و شیرزاد

کربلایی جعفر شیرزاد / شور بسیار زیبا / د داغت ای غریب طوس همه دنیا عزاداره

بیرانوند و احمدی / شور آخر مراسم / گنب و گلدسته هاتو 

 

29 صفر1392 هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید مجتبی نورالحسینی  - مداح حاج احمد پناهی

قسمت اول سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

قسمت دوم روضه سید مجتبی نورالحسینی

قسمت سوم حاج احمد پناهی

قسمت چهارم حاج احمد پناهی / ا کر مظلوم فاطمه حسن

قسمت پنجم حاج احمد پناهی / حسن ای غریب مدینه

قسمت ششم حاج احمد پناهی / الهی بمیرم سی سقای تشنه

قسمت هفتم حاج احمد پناهی / واویلا سی دل زینب کبرا

قسمت هشتم حاج احمد پناهی / منم طفل سه ساله

قسمت نهم حاج احمد پناهی / حامی بی کسونی علمدار

قسمت دهم حاج احمد پناهی / قاسم عزیزم افتای کجا

 

28 صفر1392هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید مجتبی نورالحسینی با مداحی برادران جعفر شیرزاد و مجتبی بهاروند

 سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

 روضه / سید مجتبی نورالحسینی

 حاج مجتبی بهاروند

حاج مجتبی بهاروند/ سنگین / تسلیت ای مسلمین شد عزای مصطفی

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / شیعیان روز عزای آخرین پیغمبر

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / ای ماه فاطمه ذکر لب ها همه

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / ای گل زهرا لاله طاها

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین /یا علی حامی دین شیر خدا

کربلایی جعفر شیرزاد / شور /د داغت ای غریب طوس همه دنیا عزاداره

کربلایی جعفر شیرزاد / تک /قهرمان پیکار تونم سروروسردارمنی

کرلایی جعفر شیرزاد / تک /ای هشتمین شمس ولا ای رضا جانم

 

 

27صفر 1392 هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید مجتبی نورالحسینی با نوای برادران جعفرشیرزاد و مجتبی بهاروند

قسمت اول سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

قسمت دوم سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

روضه / سید مجتبی نورالحسینی

حاج مجتبی بهاروند /سنگین / وقت خداحافظی میرم ای خواهرم

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین /ای ماه فاطمه ذکر لب ها همه

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین /ای گل زهرا لاله طاها

کربلایی جعفر شیرزاد /تک / ای هشمتین شمس ولا ای رضا جانم

کربلایی جعفر شیرزاد / شور /عزیز دالکه شیرینم

کربلایی جعفر شیرزاد / شور / چنی چن ساله

 

شام اربعین 1392 هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید مجتبی نورالحسینی با نوای جعفر شیرزاد و محمد کشوری

سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

روضه حاج محمد کشوری

حاج محمد کشوری / سنگین / پاشو ای خفته به خاک و خون

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / ای علمدار حرم

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / یا علی حامی دین شیر خدا شاه نجف

کربلایی جعفر شیرزاد / تک / همه صف کشینه در برابرم

حاج محمد کشوری / شور / پابرهنه ها میریم کرببلا

حاج محمد کشوری / شور / نمانده بهر زینب راه و چاره

 

 شب اربعین 1392 هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

با نوای برادران : جعفر شیرزاد - مسلم کرمی - محمد کشوری

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / سنگین / نم نم داره بارون میاد

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / هم سفر زینب کبرا سلام

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / یا علی حامی دین شیر خدا

حاج محمد کشوری / سنگین / چهل روز است حسینم را ندیدم

حاج مسلم کرمی / دودمه

کربلایی جعفر شیرزاد / شور / عزیز دالکه شیرینم

حاج مسلم کرمی / شور / اربعینت یا حسین روز غمه

 

 13 صفر 1392 هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید مجتبی نورالحسینی با نوای برادران جعفر شیرزاد و علی لکبر صالحی

سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

سید مجتبی نورالحسینی / روضه

کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین / یک اربعین گذشته

کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین / سیدی یا مظلوم

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / هم سفر زینب کبری سلام

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / یا علی حامی دین شیر خدا

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / هه تونی صبر و قرارم

کربلایی علی اکبر صالحی / شور / کربلا کربلا

کربلایی علی اکبر صالحی / روضه

 

6صفر 1392 هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید مجتبی نورالحسینی با نوای برادران جعفر شیرزاد - مسلم کرمی

سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی

کربلایی جعفر شیرزاد / هم سفر زینب کبری سلام

کربلایی جعفر شیرزاد / ای رقیه ای غریب شهر شام

کربلایی جعفر شیرزاد / یا علی حامی دین شیر خدا شاه نجف

کربلایی جعفر شیرزاد / عزیز دالکه شیرینم

کربلایی جعفر شیرزاد / ختم مراسم

 

28 محرم 1392 هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید  مجتبی نورالحسینی بر نوای برادران سید علی موسوی - علی اکبر صالحی

سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

کربلایی علی اکبر صالحی / روضه

کربلایی علی اکبر صالحی / تک / ای آرامش دریا

علی اکبر صالحی / سنگین / به قصد زیارت

حاج سید علی موسوی / سنگین / د روضه یای مادرم

حاج سید علی موسوی / سنگین / م طعنه و قصه و غم میزنم

حاج سید علی موسوی / تک / یا حسین یا حسین یا ثارالله

کربلایی علی اکبر صالحی / شور

حاج سید علی موسوی / شور آخر مراسم

 

27 محرم هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

با نوای برادران علی اکبر صالحی و حامد احمدی

حامد احمدی / تک / کربلا کربلا

کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین / نوای حرم هوای حرم

کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین / گر نخیزی تو زجا

کربلایی علی اکبر صالحی / تک / غم نخور بعد از تو پشتیبان پرچم زینب است

کربلایی علی اکبر صالحی / شور / یه عمریه تو مجلست اومدم

 کربلایی علی اکبر صالحی / شور آخر مراسم

 

 

24 محرم هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

با نوای برادر حاج مسلم کرمی

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / سنگین / رقیه سه ساله داره هوای بابا

حاج مسلم کرمی / سنگین / ام المصائب یا حضرت زینب

حاج مسلم کرمی / سنگین / مجنون شبیح طفل تو شیدا نمیشود

حاج مسلم کرمی /تک / من آماده هل من ناصرم یا زهرا

حاج مسلم کرمی / شور / حسین سالار زینب

حاج مسلم کرمی / تک / یل کربلا ابوالفضل ماه خیمیه یا ابوالفضل

 

21 محرم هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران حاج آقا نصیری با نوای برادران جعفر شیرزاد - علی اکبر صالحی و حاج مسلم کرمی

سخنرانی حاج آقا نصیری

کربلایی علی اکبر صالحی / روضه

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / یا علی حامی دین شیر خدا شاه نجف

کربلایی جعفر شیرزاد /سنگین / هه تونی صبر قرارم

کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین / هر که را خواهد رو نماید

حاج مسلم کرمی / شور / کربلا کربلا

حاج مسلم کرمی / بی تابم بی تابم

کربلایی علی اکبر صالحی / شور / فضای دل من حرم باصفاته

 

20 محرم هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

با نوای برادر علی اکبر صالحی

کربلایی علی اکبر صالحی / شروع مراسم

کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین / آیینه ام جمال تو را آرزو کنم

کربلایی علی اکبر صالحی / ای دین من دنیای من عشق من حسین

کربلایی علی اکبر صالحی /سنگین / عالم محرم است

کربلایی علی اکبر صالحی /شور / آب فرات موج مزن

 

19 محرم هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید مجتبی نورالحسینی با نوای برادران مسلم کرمی و علی اکبر صالحی

سخنران سید مجتبی نورالحسینی

حاج مسلم کرمی / روضه

کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین / حسین جانم حسین جانم

حاج مسلم کرمی / سنگین / یا حسن و یا حسین

حاج مسلم کرمی / سلسله ای موی دوست

حاج مسلم کرمی / دودمه

حاج مسلم کرمی / شور / واویلا واویلا

حاج مسلم کرمی / شور / عشق تو در دلم

کربلایی علی اکبر صالحی / شور / حرف نگفته

کربلایی علی اکبر صالحی / روضه

18 محرم هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید مجتبی نورالحسینی با نوای برادران مسلم کرمی و علی اکبر صالحی

سخنران سید مجتبی نورالحسینی

حاج مسلم کرمی / سنگین / از سر نیزه سر زد ستاره

حاج مسلم کرمی / سنگین / هر جا سی می کنی

حاج مسلم کرمی و کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین

کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین / یا زینب

سید مجتبی نورالحسینی / دودمه

حاج مسلم کرمی / تک

حاج مسلم کرمی / شور

کربلایی علی اکبر صالحی / شور

 

17محرم هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید امیر ابراهیمی وبا نوای برادران مسلم کرمی و علی اکبر صالحی

سخنران سید امیر ابراهیمی

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / تک

حاج مسلم کرمی / سنگین / وای از شرر سوز دل

حاج مسلم کرمی / سنگین / ارباب ارباب

حاج مسلم کرمی / شور

حاج مسلم کرمی / شور

کربلایی علی اکبر صالحی ختم مراسم

 

 16 محرم هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید امیر ابراهیمی با نوای برادران علی اکبر صالحی و سید مهدی عبدالهی

سخنرانی سید امیر ابراهیمی

کربلایی علی اکبرصالحی / روضه

کربلایی علی اکبر صالحی / زمینه

سید مهدی عبدالهی / سنگین

سید مهدی عبدالهی / سنگین

سید مهدی عبدالهی / شور

سید مهدی عبدالهی / شور

15 محرم هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید امیر ابراهیمی  با نوای برادر علی اکبر صالحی

سخنرانی سید امیر ابراهیمی

کربلایی علی اکبر صالحی / روضه

کربلایی علی اکبر صالحی / تک

کربلایی علی اکبر صالحی /سنگین

کربلایی علی اکبر صالحی / شور

14 محرم هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری

سخنران سید امیر ابراهیمی با نوای برادر علی اکبر صالحی

سخنرانی سید امیر ابراهیمی

کربلایی علی اکبر صالحی / روضه

کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین

کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین

کربلایی علی اکبر صالحی / شور

1749
رسال نظر براي اين مطلب

اين نظر توسط جالوروروسی در تاريخ 1392/12/15 و 23:25 دقيقه ارسال شده است

الحمد الله که این وب سایت رو زدید باید زودتر شروع می کردید باز هم جای شکرش باقیه که از این به بعد ما شما را در کنار خود می بینیم
پاسخ : با سلام خدمت شما دوست عزیز
قبلا هم وب داشتیم ولی به این صورت بروز نبود
انشاالله با کمک شما دوستان بتونم تو این کار روبه جلو قدم برداریم


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تمامي حقوق مادي و معنوي مطالب و قالب برايافلاکیان 6200 - پایگاه اطلاعاتی هیئت حضرت سیدالشهدا خرم آباد محفوظ است. نقل و استفاده از آنها در سايت ها و نشريات ديگر تنها با ذکر منبع مجاز مي باشد.

به افلاکیان 6200 - پایگاه اطلاعاتی هیئت حضرت سیدالشهدا خرم آباد امتياز دهيد

Support