دانلود جلسات هفتگی هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری 1393
به پایگاه اطلاعاتی هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد خوش آمدید
دانلود جلسات هفتگی هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری 1393

 

شب 30 صفر  13931001هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح جعفر شیرزاد

حاج آقا اسماعیلی / بیان احکام

سیداسماعیل موسوی / قرائت قرآن

کربلایی حامد احمدی / زیارت عاشورا

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی قسمت اول

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی قسمت ادوم

کربلایی جعفر شیرزاد /  د داغت ای غریب شهر طوس همه دنیا عزادار

کربلایی جعفر شیرزاد /  ای هشتمین شمس ولا ای رضا جانم

کربلایی جعفر شیرزاد / یا حسین ابن علی شاه دین 

کربلایی جعفر شیرزاد / لبیک یا اباالفضل

شب 29 صفر  13930930هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح مهرداد زمانی

حاج آقا اسماعیلی / بیان احکام

سیداسماعیل موسوی / قرائت قرآن

کربلایی محسن بیرانوند / زیارت عاشورا

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی

کربلایی مهرداد زمانی / روضه

کربلایی مهرداد زمانی / تک / ای حسن جان

کربلایی مهرداد زمانی / سنگین / امام حسن (ع)

کربلایی مهرداد زمانی / شور / امام حسن (ع)

کربلایی مهرداد زمانی / شور / امام رضا (ع)

کربلایی مهرداد زمانی / روضه پایانی

شب 28 صفر  13930929هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح اکبر حجاریان

 

حاج آقا اسماعیلی / بیان احکام

محمد بیرانوند / قرائت قرآن

سید وحید / زیارت عاشورا

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی

حاج اکبر حجاریان / مداحی سنتی قدیمی

 

اربعین حسینی  ١٣٩٣٠٩٢١  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح مهدی زندی و مجتبی بهاروند

 حاج آقا اسماعیلی / بیان احکام

احمد شاهمرادی / قرائت قرآن

کربلایی سیدمحمدنوروزی / زیارت عاشورا

حاج آقا  نورالحسینی / سخنرانی

حاج مهدی زندی / روضه

حاج مجتبی بهاروند / نوحه لری زیبا / دلم امشو گرفتار حسینه

شب 7 صفر  13930908  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا ابراهیمی مداح جعفر شیرزاد

حاج آقا ابراهیمی / سخنرانی و روضه

کربلایی جعفر شیرزاد /  روضه

کربلایی جعفر شیرزاد /  ا داد د ای همه غم که ها و جون زینب

کربلایی جعفر شیرزاد /  یا حسین ابن علی شاه دین سبط نبی

کربلایی جعفر شیرزاد /  لبیک یا ابالفضل

کربلایی جعفر شیرزاد / عزیز دالکه شیرین  غم تو چه کرده پیرم

کربلایی جعفر شیرزاد /  ا وا شهیدا به دشت کربلا

شب ٥ صفر  13930906  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا ابراهیمی مداح مسلم کرمی

 حاج آقا اسماعیلی / بیان احکام

احمد شاهمرادی / قرائت قرآن

حامد احمدی / زیارت عاشورا

حاج آقا ابراهیمی / سخنرانی

حاج آقا ابراهیمی / روضه

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / سنگین / بابا حسین بابا حسین

حاج مسلم کرمی / سنگین / مثل ابرها بهاری می بارم

حاج مسلم کرمی / سنگین قدیمی لری / دل عالم د خین مو

حاج مسلم کرمی / شور / تا آشنا شدم آقا با کربلای تو

حاج مسلم کرمی / تک آخر مراسم/ دوباره کرده هوای حرمت در دل و جانم

شب ١7 محرم  13930٨١9  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح جعفر شیرزاد

 حاج مسلم کرمی / زیارت عاشورا

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی

حاج آقا نورالحسینی / روضه

کربلایی جعفر شیرزاد / روضه

کربلایی جعفر شیرزاد / خدایا کربلا پیغام درده

کربلایی جعفر شیرزاد / ا برار نازنین کی بری دسیات

کربلایی جعفر شیرزاد / یاحسین ابن علی شاه دین

کربلایی جعفر شیرزاد / ا فلک برار شیرم ها کجا

شب ١٦ محرم  13930٨١٨  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح مهرداد زمانی

حاج آقانورالحسینی / سخنرانی

حاج آقا نورالحسینی / روضه

برادر مهرداد زمانی / روضه

برادر مهرداد زمانی / تک / بسم الله روضه خوان

برادر مهرداد زمانی / سنگین / یه اسب بی سوار

برادر مهرداد زمانی / سنگین / به حمله به طعنه

برادر مهرداد زمانی / شور / ساقی ساقی

برادر مهرداد زمانی /روضه پایانی

شب ١5 محرم  13930٨١7  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداحان مسلم کرمی و احسان محمدی

برادر حامد احمدی / زیارت عاشورا

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی

حاج مسلم کرمی / روضه

برادر احسان محمدی / تک / شهدا

حاج مسلم کرمی / سنگین

حاج مسلم کرمی / تک پایانی

شب ١٤ محرم  13930٨١٦  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداحان مسلم کرمی و احسان محمدی

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی قسمت اول

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی قسمت دوم

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / تک

برادر احسان محمدی / شور

برادر احسان محمدی / سنگین

برادر احسان محمدی / شور

حاج مسلم کرمی / شور پایانی

 

شب ١٣ محرم  13930٨١٥  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداحان مسلم کرمی و احسان محمدی

 

کربلایی سید محمد نوروزی / زیارت عاشورا

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی قسمت ١

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی قسمت ٢

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / تک

برادر احسان محمدی / سنگین

حاج مسلم کرمی / سنگین

حاج مسلم کرمی /  تک و شور

برادر احسان محمدی / شور  پایانی

 

شب ١٢ محرم  13930٨١٤  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداحان مسلم کرمی و محمدکشوری

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی

حاج آقا نورالحسینی / روضه

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / ذکر شروع مراسم

حاج مسلم کرمی / تک / حسینم وای حسینم

حاج مسلم کرمی / سنگین

حاج محمد کشوری / سنگین

حاج مسلم کرمی / شور

حاج مسلم کرمی / روضه پایانی

 

جلسه هفتگی  13930707  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا ابراهیمی مداح سهیلی

حاج آقا ابراهیمی / سخنرانی

سهیلی / روضه

سهیلی / سنگین

سهیلی / شور

سهیلی / روضه پایانی

 

جلسه هفتگی  13930631  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

شبی با شهدا

سخنران حاج آقا سیدمجتبی نورالحسینی مداحان مسلم کرمی - جعفر شیرزاد

 سید مجتبی نورالحسینی / سخنرانی

سید مجتبی نورالحسینی / روضه

حاج مسلم کرمی / ذکر شروع مراسم

حاج مسلم کرمی / تک / مولا گل فاطمه یا مهدی

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / شهدا

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / د زین افتا پیکر سقا

کربلایی جعفر شیرزاد / شور

کربلایی جعفر شیرزاد / شور / یافاطمه

جلسه هفتگی  13930624  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا ابراهیمی  مداح  جعفرشیرزاد

حاج آقا ابراهیمی / سخنرانی و روضه

کربلایی جعفرشیرزاد / روضه

کربلایی جعفرشیرزاد / سنگین / ای ساربان آهسته ران

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / عمه ی سادات

کربلایی جعفرشیرزاد / تک

کربلایی چعفرشیرزاد / شور


جلسه هفتگی  13930617  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی  مداح  مسلم کرمی

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی

حاج آقا نورالحسینی / روضه

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / سنگین / جدید

حاج مسلم کرمی / شور ( فارسی - لری )


جلسه هفتگی  13930610  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا اسماعیلی  مداح  مسلم کرمی

حاج مسلم کرمی / زیارت عاشورا

حاج آقا اسماعیلی / سخنرانی

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / سینه زنی ( فارسی - لری )

 

جلسه هفتگی  13930603  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا دوستی  مداح  جعفرشیرزاد

حاج آقا دوستی / سخنرانی قسمت اول

حاج آقا دوستی / سخنرانی قسمت دوم

حاج آقا دوستی / روضه

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / شهر مدینه کرببلا شد زهرا در آنجا صاحب عزا شد

کربلایی جعفر شیرزاد / تک / شده صاحب عزا خاتم پیغمبران

کربلایی جعفر شیرزاد / شور / عزیز دالکه شیرینم غم تو چه کرده پیرم

کربلایی جعفر شیرزاد / شور / یا فاطمه د کربلا شور و نوا وپا بیه

 

جلسه هفتگی  13930527  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداحان  جعفرشیرزاد - مجتبی بهاروند

سید مجتبی نورالحسینی / سخنرانی قسمت اول

سید مجتبی نورالحسینی / سخنرانی قسمت دوم

سید مجتبی نورالحسینی / سخنرانی قسمت سوم(چگونگی شکل گیری فرقه شیرازیها)

سید مجتبی نورالحسینی / روضه

حاج مجتبی بهاروند / سنگین / یاحسینم یا حسینم

حاج مجتبی بهاروند / سنگین / کربلا یا کربلا

کزبلایی جعفر شیرزاد / سنگین / یا علی حامی دین شیر خدا

کربلایی جعفر شیرزاد / تک / یه چشمم اشکو یه چشمم خونه

کربلایی جعفر شیرزاد / شور پایانی

 

 

 

 

 

جلسه هفتگی  13930520  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح  جعفرشیرزاد

سید مجتبی نورالحسینی / سخنرانی (موضوع فرقه ها)

سید مجتبی نورالحسینی / روضه

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / سفرکرده ومعراج خدایی - علی پرده نشین کبریایی (جدید)

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / د معراج علی هرو  صدا ساز و چمر اوما

کربلایی جعفر شیرزاد / تک / اشکسه فرق سر شیر خدا

کربلایی جعفر شیرزاد / شور / دلم غرق و خینه وری شاه نجف ماه مدینه

کربلایی جعفر شیرزاد / شور پایانی یا فاطمه د کربلا

 

 

 

 

 

 

 

جلسه هفتگی  13930513  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا سیدمجتبی موسوی مداح کربلایی نصرالدین پرتوی

سید مجتبی موسوی / بخش اول سخنرانی

سید مجتبی موسوی / بخش دوم سخنرانی

سید مجتبی موسوی / بخش سوم سخنرانی

سید مجتبی موسوی / بخش چهارم سخنرانی و روضه

کربلایی نصرالدین پرتوی / مداحی تک

سید مجتبی موسوی / مداحی شور

 

جلسه هفتگی  13930506  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

شب آخر رمضان

سخنران حاج آقا سیدمجتبی نورالحسینی

سید مجتبی نورالحسینی / سخنرانی

 

 جلسه هفتگی  13930430  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

شب 24 رمضان

سخنران حاج آقا حسن مهدوی مداحان مجتبی بهاروند - سیدسجادموسوی

حاج آقا مهدوی / سخنرانی

حاج مجتبی بهاروند / روضه

حاج مجتبی بهاروند / سنگین

حاج مجتبی بهاروند / تک

سیدسجاد موسوی / شور

سید سجاد موسوی / شور

سید سجاد موسوی / روضه پایانی

شب22 رمضان   13930428  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

مداحی های لری شهادت حضرت علی (ع) 

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح جعفر شیرزاد 

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی

کربلایی جعفر شیرزاد /  روضه 

کربلایی جعفر شیرزاد /  تک لری / د محراب علی هرو صدا ساز و چمر اوما

کربلایی جعفر شیرزاد /  سنگین لری /  اشکسه فرق سر شیر خدا

کربلایی جعفر شیرزاد /  سنگین فارسی / کوفه امشب میسوزد در عزای علی

کربلایی جعفر شیرزاد / تک لری / آخر عمر علی ... مکن ای صبح طلوع

کربلایی جعفر شیرزاد /  شور  لری /  یا فاطمه د کربلا شور و نوا  و پا بیه / بسیار زیبا

کربلایی جعفر شیرزاد /  شور لری  / عزیز دالکه شیرینم

 

شب21 رمضان   13930427  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

مداحی های لری شهادت حضرت علی (ع)

سخنران حاج آقا دریکوند مداحان جعفر شیرزاد - حجاریان

حاج عزت گوشه ای / قرائت قرآن

حاج آقا دریکوند / سخنرانی

 حجاریان / نوحه سنتی قدیمی

کربلایی جعفر شیرزاد / روضه

کربلایی جعفر شیرزاد /  تک لری / دلم غرق وخینه وری شاه نجف ...

 کربلایی جعفر شیرزاد / تک لری / آخر عمر علی .... مکن ای صبح طلوع

 

جلسه هفتگی  13930423  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

شب 17 رمضان مناجات با امام زمان عج

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداحان مسلم کرمی - علی اکبرصالحی

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی

کربلایی علی اکبر صالحی /  روضه

کربلایی علی اکبر صالحی /  تک / سیدنا یا ابا عبدالله

 کربلایی علی اکبر صالحی / سنگین منت خدایی را ...

کربلایی علی اکبر صالحی / تک / السلام علیک یا ابا عبدالله

حاج مسلم کرمی / شور / شهدا شعر عشق رو می خونند / جدید و زیبا

حاج مسلم کرمی / تک / یادش بخیر شبهای بین الحرمین / جدید و بسیار زیبا

 

 

جلسه هفتگی  13930409  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

روضه حضرت عباس  (ع)

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح جعفر شیرزاد

کربلایی جعفر شیرزاد / روضه و مناجات

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / دزین افتا پیکر سقا

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / هتونی صبر و قرارم تاقت دیریت نارم

کربلایی جعفر شیرزاد / تک فارسی / کی نفسی داره تو گلو

کربلایی جعفر شیرزاد / شور فارسی / یه چشمم اشکو یه چشمم خونه

 

 

 

جلسه هفتگی  13930402  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

روضه حضرت سیدالشهدا (ع)

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح مسلم کرمی

حاج آقا نورالحسینی / سخنرانی

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / تک / یاحسین یا حسین توای امیر تشنه لب

حاج مسلم کرمی / سنگین / مقصد قلب عاشقان صفای کربلای تو

حاج مسلم کرمی / سنگین / از تو خدا بهشت مجسم درست کرد

حاج مسلم کرمی / تک / م آماده هل من ناصرم یا زهرا

حاج مسلم کرمی / شور / حسین وای - اربابم دل خوشم مجنونم

 

 

  13930329  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سالگرد شهادت سردار رشید سپاه اسلام شهید قاسم مدهنی

سخنران حاج آقا هاشمی مداح جعفر شیرزاد

حاج آقا هاشمی / سخنرانی

کربلایی جعفر شیرزاد / روضه

کربلایی جعفر شیرزاد / تک / ای فلک برار شیرم ها کجا

کربلایی جعفر شیرزاد / تک / خدایا کربلا پیغام درده

 

 

جلسه هفتگی  13930326  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

روضه حضرت سیدالشهدا (ع)

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح جعفر شیرزاد

کربلایی محسن بیرانوند / مناجات

کربلایی محسن بیرانوند / زیارت عاشورا

سید مجتبی نورالحسینی / سخنرانی

سید مجتبی نورالحسینی / روضه

کربلایی جعفر شیرزاد / روضه

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / امروز زمین کربلا / لری قدیمی

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / ای علمدار حرم / لری

کربلایی جعفر شیرزاد / تک / ا برار نازنین کی بری دسات / لری

کربلایی جعفر شیرزاد / شور / ودشت کربلا سرگرتیه جنگ / لری

 

احیای شب نیمه شعبان 13930323  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

 سخنرانان حاج آقا هاشمی  و   دکتر امیری

سید مجتبی نورالحسینی / شروع مراسم

ایمان شاهمرادی / قرائت قرآن

دکتر امیری / قسمت اول سخنرانی

دکتر امیری / قسمت دوم سخنرانی 

دکتر امیری / قسمت سوم سخنرانی 

دکتر امیری / قسمت چهارم سخنرانی

دکتر امیری / قسمت پنجم سخنرانی

حاج آقا هاشمی / سخنرانی

حاج آقا هاشمی / قرآن به سر

سید مجتبی نورالحسینی / قرعه کشی و ختم مراسم

DVD  فایلهای تصویری مراسم احیای نیمه شعبان در مرکز فرهنگی دوکوهه خرم آباد موجود می باشد

 

جلسه هفتگی  13930319  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

 

جشن میلاد حضرت علی اکبر (ع)

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح  حامد احمدی

حامد احمدی / دعای توسل

سید مجتبی نورالحسینی / سخنرانی

 

 

جلسه هفتگی  13930312  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

 

جشن میلاد سرداران کربلا

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداحان کربلایی علی اصفهانی و احسان محمدی

 

 

به اطلاع دوستان میرساند به علت مشکل در سیستم ضبط صوت و تصویر هیئت

برنامه جشن میلاد سرداران کربلا منتشر نخواهد شد

 

 

 

 

 

جلسه هفتگی  13930305  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

 

مبعث حضرت رسول (ص)

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح محمد کشوری

سید مجتبی نورالحسینی / سخنرانی

حاج محمد کشوری / سرود

 

 

 

 

جلسه هفتگی  13930229  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

روضه حضرت زینب (س)

سخنران حاج آقا ابراهیمی مداح جعفر شیرزاد - مسلم کرمی

سید امیر ابراهیمی / سخنرانی

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / سنگین / هرکجا سیل میکنی

کربلایی جعفر شیرزاد / زمینه

کربلایی جعفر شیرزاد /سنگین / ای ساربان آهسته ران

کربلایی جعفر شیرزاد /سنگین / عمه سادات عمه سادات

کربلایی جعفر شیرزاد /تک / واغربتا وا غربتا حسین است / جدید

کربلایی جعفر شیرزاد /شور / شهید بین دیوار و در تو - تمام زندگی حیدری تو / جدید

حاج مسلم کرمی / شور / یازینب یا زینب

 

 

جلسه هفتگی  13930222  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

میلاد امام علی (ع)

سخنران حاج آقا نورالحسینی مداح نصرالدین پرتوی - مسلم کرمی- احسان محمدی

سید مجتبی نورالحسینی / سخنرانی قسمت اول

سید مجتبی نورالحسینی / سخنرانی قسمت دوم / قرعه کشی

حاج مسلم کرمی / شعر

حاج مسلم کرمی / مولودی خوانی

کربلایی نصرالدین پرتوی / شعر

کربلایی نصرالدین پرتوی / مولودی خوانی

احسان محمدی / مولودی خوانی

 

 

 

 

جلسه هفتگی  13930215  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا ابراهیمی مداح جعفر شیرزاد - مهرداد زمانی

سید امیر ابراهیمی / سخنرانی قسمت اول

سید امیر ابراهیمی / سخنرانی قسمت دوم

کربلایی جعفر شیرزاد / روضه امام هادی (ع)

کربلایی جعفر شبرزاد / سنگین / تسلیت یا فاطمه

کربلایی مهرداد زمانی / سنگین / سیدی یا مظلوم یا اباعبدالله

کربلایی مهرداد زمانی / تک

کربلایی مهرداد زمانی / شور

 

 

جلسه هفتگی  13930208  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

 مداح جعفر شیرزاد

 کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / ای ساربان آهسته ران

 کربلایی جعفر شیرزاد /سنگین / عمه سادات عمه سادات

 کربلایی جعفر شیرزاد / تک / خواهر بی کسم

 کربلایی جعفر شیرزاد /شور / دل ارباب حزینه چشاش دریای خینه

 کربلایی جعفر شیرزاد / شور / چنی چن ساله

 

جلسه هفتگی  13930201  هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران حاج آقا اسدالهی  مداحان جعفر شیرزاد - مجتبی بهاروند

سخنرانی حاج آقا اسدالهی

کربلایی جعفر شیرزاد / روضه

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / دِزین افتا پیکر سقا

کربلایی جعفر شیرزاد/ سنگین / کویری پر غم و صحرایی تشنه

کربلایی جعفر شیرزاد / سنگین / یا علی حامی دین شیر خدا شاه نجف

کربلایی جعفر شیرزاد / تک / روله نازار طفل شیر خوار

حاج مجتبی بهاروند / شور / زادی زهرای بتولم

کربلایی جعفر شیرزاد / شور یکی / ودشت کربلا سرگرتیه جنگ

 

 

 

جلسه هفتگی 13930125هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران شیخ حسن پاپی مداحان احسان موسوی - سید سجاد موسوی


سخنرانی شیخ حسن پاپی

 احسان محمدی / روضه

احسان محمدی / روضه

سید سجاد موسوی / روضه

سید سجاد موسوی / سنگین

سید سجاد موسوی / سنگین

احسان محمدی / شور

احسان محمدی / شور

سید سجاد موسوی / روضه پایانی

 

جلسه هفتگی 13930118هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران سید مجتبی نورالحسینی مداح حاج مسلم کرمی

سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

حاج مسلم کرمی / روضه

حاج مسلم کرمی / سنگین / گل گلزار دلم فاطمه

حاج مسلم کرمی / سنگین / یازهرا یا زهرا

حاج مسلم کرمی / تک

حاج مسلم کرمی / شور / خدایا حیدر غریب و تنها

حاج مسلم کرمی / شور/  اباعبدالله

حاج مسلم کرمی روضه آخر مراسم

 

جلسه هفتگی 13930111 هیئت حضرت سیدالشهدا شیعیان مکتب جعفری خرم آباد

سخنران سید مجتبی نورالحسینی مداح حاج مسلم کرمی

سخنرانی سید مجتبی نورالحسینی

سید مجتبی نورالحسینی / روضه

حاج مسلم کرمی / شروع مراسم

حاج مسلم کرمی / سنگین  

4136
رسال نظر براي اين مطلب

اين نظر توسط آرش در تاريخ 1395/7/14 و 7:55 دقيقه ارسال شده است

سلام اگه میشه نوحه کربلا پیغوم درده رو ی بار دیگه بزارین ..اخه اصلا دان نمیشه

اين نظر توسط A01 در تاريخ 1393/9/5 و 0:01 دقيقه ارسال شده است

سلام پس چرا فایل های صوتی
مراسم دهه دوم رو نمیزارین ؟
پاسخ : سلام خدمت شما دوست عزیز
باعرض پوزش بابت تأخیر بوجود آمده بدلیل مشکل اینترنتی که داشتیم فایل ها دیر بارگزاری شد
از دیروز تا حالا داریم فایل ها رو آپلود می کنم فقط مال جلسه آخر مونده
انشاالله اگه مشکلی پیش نیاد تا غروب همه رو رو سایت قرار می دیم

اين نظر توسط A01 در تاريخ 1393/8/16 و 12:06 دقيقه ارسال شده است

سلام پس چرا فایل های صوتی
مراسم دهه دوم رو نمیزارین ؟
پاسخ : سلام خدمت شما
سیستم آپلود سایتدمشکل داشته امروز درست شده
انشاا... از روز شنبه قرار میدیم رو سایت
امروز مداحی های لری ویژه محرم رو قرار دادیم

اين نظر توسط محسن در تاريخ 1393/8/1 و 17:03 دقيقه ارسال شده است

سلام.آیا کارهایی که تازه پخش شدن هم قرار میدین؟
پاسخ : سلام انشاالله به زودی قرار میدیم
ولی میتونید برای تهیه سی دی ارجینال به مرکز فرهنگی دوکوهه خرم آباد مراجعه نمایید

اين نظر توسط علی در تاريخ 1393/6/25 و 11:07 دقيقه ارسال شده است

سلام واقعا خدا خیرتون بده خیلی دنبال نوحه های آقای شیرزاد می گشتم واقعا خوشم از صدا و نوحه های ایشون میاد لطفا تا میتونید از ایشون نوحه بذارید خیلی ممنون اجرکم عندالله

اين نظر توسط خدمات پیام کوتاه دیتا پیامک در تاريخ 1393/5/12 و 20:13 دقيقه ارسال شده است

خدمات پیام کوتاه دیتا پیامک به تمامی هیات مذهبی که شرایط لازم را برای دریافت سامانه پیام کوتاه بصورت رایگان دارند.جهت اطلاع رسانی به اعضاء و مراسمات هیئت به تمامی هیات مذهبی،مساجد،سایت های ارزشی واگذار می کند جهت ثبت نام به سایت دیتا پیامک به آدرس زیر مراجعه کنید
Datapayamak.ir

پشتیبانی
۰۹۱۶۵۴۴۹۲۴۰
۰۹۱۶۷۴۹۸۰۰۷

اين نظر توسط هیئت مکتب الزهرا سلام الله علیه خرم آباد در تاريخ 1393/5/7 و 11:51 دقيقه ارسال شده است

با سلام خدمت شما همسنگران عزیز
باتصاویر نماز عید سعید فطر به روزیم
ومنتظر حضور گرم شما هستیم .

اين نظر توسط هیئت مکتب الزهرا سلام الله خرم اباد در تاريخ 1393/2/31 و 14:01 دقيقه ارسال شده است

خدا خیرتون بده

اين نظر توسط هیئت مکتب الزهرا سلام الله خرم اباد در تاريخ 1393/2/31 و 14:01 دقيقه ارسال شده است

خدا خیرتون بده

اين نظر توسط هیئت مکتب الزهرا سلام الله خرم اباد در تاريخ 1393/2/31 و 14:01 دقيقه ارسال شده است

خدا خیرتون بده


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تمامي حقوق مادي و معنوي مطالب و قالب برايافلاکیان 6200 - پایگاه اطلاعاتی هیئت حضرت سیدالشهدا خرم آباد محفوظ است. نقل و استفاده از آنها در سايت ها و نشريات ديگر تنها با ذکر منبع مجاز مي باشد.

به افلاکیان 6200 - پایگاه اطلاعاتی هیئت حضرت سیدالشهدا خرم آباد امتياز دهيد

Support